รายละเอียดเกี่ยวกับเรา

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ Easy Pass

ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการ Easy Pass ดังนี้

1) เอกสารที่ใช้สมัคร

บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล

บัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ / ชาติพันธุ์)

 

1.  ดาวน์โหลด "แบบฟอร์มขอใช้บริการบัตร Easy Pass" 

2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)

3. สำเนา ภ.พ. 20 (ถ้ามี)

4. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการฯ  / สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการฯ (ชาวต่างชาติ) 

5. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรเเสตมป์ตามกฎหมายกำหนด (10 บาท) หากกรรมการไม่ได้มาทำการด้วยตนเอง

*เอกสารทุกฉบับคณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท


 

 

ส่วนราชการ, สถานทูต, มูลนิธิ, สถานสงเคราะห์ ฯลฯ  (กรณีไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

1. ดาวน์โหลด "แบบฟอร์มขอใช้บริการบัตร Easy Pass" 

2. สำเนาหนังสือหรือกฎหมายจัดตั้ง

3. สำเนาหนังสือการจดทะเบียนรับรองการเป็นสถานสงเคราะห์

*เอกสารทุกฉบับคณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราหน่วยงาน

 

* ยกเลิกการสมัครเเทนกันทุกกรณี ตั้งเเต่วันที่ 1 มกราคม 2567

หมายเหตุ : เติมเงินขั้นต่ำครั้งเเรก 300 บาท/บัตร

2) สถานที่สมัคร

2.1) สมัครออนไลน์

ลำดับ
ช่องทางการสมัคร
ข้อมูลเพิ่มเติม
1 ทรูมันนี่ วอทเล็ท คลิก

2.2) ศูนย์บริการลูกค้า Easy Pass ได้เเก่

ลำดับ
สถานที่
เวลาทำการ
แผนที่
1 One Stop Service (สำนักงานใหญ่)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
วันจันทร์ - ศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
แผนที่
2 ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service)
สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริเวณจุดพักรถบางนา (ขาออก)
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

วันจันทร์ - ศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.

แผนที่

2.3) อาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง เปิดบริการทุกวัน เวลา 05.00 น. - 22.00 น.

ลำดับ
ทางพิเศษ
อาคารด่าน
1 เฉลิมมหานคร ทุกด่านฯ
2 ศรีรัช ทุกด่านฯ
3 ฉลองรัช ทุกด่านฯ
4 บูรพาวิถี ทุกด่านฯ
5 อุดรรัถยา ทุกด่านฯ
6 กาญจนาภิเษก  (บางพลี-สุขวัสดิ์) ทุกด่านฯ
7 ประจิมรัถยา (ศรีรัช-วงแหวนรอบนอก) ยังไม่เปิดรับสมัคร