Site Map

โปรโมชั่น

สิทธิพิเศษและกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้ใช้บัตร Easy Pass สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1543 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ Rss Feed

เติมเงิน Easy Pass กับ easyBills ช้อปฟรี 300 บาท

เติมเงิน Easy Pass กับ easyBills ช้อปฟรี 300 บาท ชอปฟรี 300.- เมื่อจ่ายบิลและ/หรือเติมเงินครบ 3 รายการ หรือซื้อบัตรของขวัญ GrabGifts ครบ 10 รายการ ผ่าน easyBills+ จำกัด 1,000 ท่านแรก ระยะเวลากิจกรรม : เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 24.00 น. รายละเอียดของรางวัล : รหัส e-Voucher code เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com มูลค่ารหัสละ 300 บาท จำนวน 1 รหัส ต่อ 1 รางวัล รวมมูลค่ารางวัลละ 300 บาท จำนวน 1,000 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 300,000 บาท เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม : • ลูกค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ จะต้องทำรายการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ซึ่งเป็น “รายการที่ทำสำเร็จ ” ผ่านแอปพลิเคชั่น easyBills+ หรือที่เว็บไซต์ https://ebills.asia/th เพื่อ: 1. จ่ายบิลค่าสาธารณูปโภค ให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค (ไม่มีกำหนดมูลค่าการจ่ายบิลขั้นต่ำต่อ 1 รายการ) และ/หรือ เติมเงิน Easy Pass (โดยมีมูลค่าการเติมเงินขั้นต่ำ 500 บาทต่อ 1 รายการ) รวมกันครบ 3 รายการ ภายในระยะเวลากิจกรรม หรือ 2. ซื้อบัตรของขวัญ GrabGifts (ไม่มีกำหนดมูลค่าการซื้อขั้นต่ำต่อ 1 รายการ) ครบ 10 รายการ ภายในระยะเวลากิจกรรม • ลูกค้าที่ทำรายการที่ทำสำเร็จตรงตามเงื่อนไขและครบตามจำนวนที่ระบุข้างต้น ภายในระยะเวลากิจกรรม 1,000 อันดับแรก จะมีสิทธิได้รับรหัส e-Voucher code เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com มูลค่า 300 บาท จำนวน 1 รางวัล ตามเงื่อนไขที่บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) กำหนด โดยบริษัทจะพิจารณาให้ลูกค้าที่ทำตรงตามเงื่อนไขและครบตามจำนวนที่บริษัทกำหนดไว้ก่อน มีสิทธิได้รับรางวัลก่อน ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลไม่เกินจำนวน 1,000 รางวัล ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม • ทุกรายการที่ทำสำเร็จตามเงื่อนไขและจำนวนที่ระบุข้างต้น จะต้องเป็นการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่มีหมายเลขหน้าบัตรเดียวกัน และจะต้องเป็นรายการที่ทำสำเร็จโดยใช้ Email Address เดียวกัน (ไม่สามารถนำรายการที่ชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตต่างหมายเลข หรือที่ทำโดยใช้ Email Address ต่างกันมานับรวมกันได้) และจะนับเฉพาะรายการที่ทำสำเร็จผ่านแอปพลิเคชั่น easyBills+ หรือเว็บไซต์ https://ebills.asia/th เท่านั้น (ไม่สามารถนำรายการที่ทำผ่านแอปพลิเคชันอื่น ช่องทางอื่น หรือเว็บไซต์อื่น มานับรวมกันได้) • ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 3 รางวัล ตลอดทั้งระยะเวลากิจกรรม การประกาศผล : บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลผ่านทาง https://www.facebook.com/easyBills.TH ดังนี้ สำหรับรายการที่ทำสำเร็จตรงตามเงื่อนไขและครบตามจำนวนที่ระบุในเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น ระหว่างวันที่ 11 – 30 เมษายน 2566 บริษัทจะประกาศผลในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 และ สำหรับรายการที่ทำสำเร็จตรงตามเงื่อนไขและครบตามจำนวนที่ระบุในเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2566 บริษัทจะประกาศผลในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.2c2p.com/easyBillsplus/th/Promotion2023.html

บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ

อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เลขที่ 111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 14.00 น. โทร. 02-558-9800 ต่อ 10700 - 10709

Easy Pass บริการด่วน

ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service) สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริเวณจุดพักรถบางนา (ขาออก) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ปิดพักกลางวันเวลา 12.00 น. - 13.00 น.) * ในกรณีทำธุรกรรมเกี่ยวกับเงิน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.30 น. *

เติมเงินผ่านธนาคาร

 • ธนาคารออมสิน
  ค่าธรรมเนียม ATM 5 บาท/รายการ (ช่องทางอื่น ฟรี)

  ATM / GSB Internet Banking / MyMo Application

 • ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน)
  ค่าธรรมเนียม  ATM 5 บาท/รายการ (ช่องทางอื่น ฟรี)

   K-ATM / K-Mobile Banking

 • ธนาคารกรุงไทย
  ค่าธรรมเนียม ATM 5 บาท/รายการ (ช่องทางอื่น ฟรี)

  ATM / KTB Online / KTB Netbank / KTB Netbank & Mobile

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  ค่าธรรมเนียม ATM 5 บาท/รายการ (ช่องทางอื่น ฟรี)

   ATM / BualuangiBanking / BualuangmBankingOnline 

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  ค่าธรรมเนียม  ATM 5 บาท/รายการ (ช่องทางอื่น ฟรี)

  ATM / SCB Easy Net /  SCB Mobile Banking 

 • ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  ค่าธรรมเนียม 5 บาท/รายการ

   ATM / Internet Banking

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน)
  ค่าธรรมเนียม 5 บาท/รายการ

  Krungsri ATM / Krungsri Online / Krungsri Phone 1572 / Krungsri Mobile App

 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  ฟรีค่าธรรมเนียม

  UOB Personal Internet Banking / UOB Mobile

เติมเงินผ่านเคาร์เตอร์เซอร์วิส

 • Cenpay
  ค่าบริการ 7 บาท / รายการ

  เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด

   

 • จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส
  ค่าบริการ 10 บาท / รายการ

  เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด

   

 • จุดบริการ Lotus's
  ค่าบริการ 10 บาท / รายการ

  เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด

   

อื่นๆ

 • Rabbit Line Pay
  ฟรีค่าธรรมเนียม

  เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด

   

 • ShopeePay
  ฟรีค่าธรรมเนียม

  เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด

   

 • easyBills
  ค่าบริการ 6 บาท / รายการ

  เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด

   

 • mPay Wallet / mPay Station / MyAIS
  mPay Wallet 5 บาท/รายการ
  mPay Station 10 บาท/รายการ

  เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด

   

 • True Money Wallet
  ฟรีค่าธรรมเนียม