เชิญชวนลงทะเบียนรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice)

13 ก.ค. 2021 16:35

            การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนท่าน ลดการใช้กระดาษ รักษ์โลก รักษาสิ่งแวดล้อม และลดการสัมผัส ด้วยการลงทะเบียนรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice) ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยท่านสามารถดาวโหลดไฟล์สรุปรายการผ่านทาง ไฟล์รวมใบกำกับภาษี และไฟล์ PDF ใบกำกับภาษี ตัวจริง ได้ด้วยตนเอง และสามารถเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์เป็นกระดาษ

สามารถลงทะเบียนรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice) ได้ดังต่อไปนี้

1. กรณีเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.thaieasypass.com แล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนการขอรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ www.thaieasypass.com

2. กรณีใช้งานบัตร Easy Pass แต่ไม่เคยเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.thaieasypass.com ให้ดำเนินการดังนี้

         2.1 สมัครสมาชิกเว็บไซต์ฯ คลิกลิ้งค์เพื่อสมัครสมาชิกเว็บไซต์ฯ https://www.thaieasypass.com/easypass/register

         2.2 ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนการขอรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ www.thaieasypass.com

3. กรณีไม่ได้ใช้งานบัตร Easy Pass ให้ลงทะเบียนรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice) ผ่าน https://eservice.exat.co.th

 

         การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จะเริ่มจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป และจัดส่งใบกำกับภาษีให้ท่านทาง E-mail เป็นรายเดือนแบบอัตโนมัติ ทั้งนี้ กทพ. มีแผนจะปิดให้บริการระบบลงทะเบียนเดิมในอนาคต

ขั้นตอนการขอรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ www.thaieasypass.com

ขั้นตอนการขอรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน EXAT Portal Application

ผู้เขียน : -