ขอแจ้งปิดการให้บริการศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service) ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3)

01 ก.ค. 2021 15:14

เนื่องด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ย้ายสถานที่ทำการสำนักงานใหญ่ไปยังอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. และมีศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) ซึ่งมีลักษณะการดำเนินงานและการให้บริการที่คล้ายคลึงกัน

ดังนั้นขอเรียนให้ทราบว่า ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service) ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) จะเปิดให้บริการจนถึงวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 และจะปิดการให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ผู้เขียน : -