การปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service) สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บริเวณจุดพักรถบางนา (ขาออก) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

19 ม.ค. 2021 10:16

ผู้เขียน : -