พันธมิตรในโครงการเติมเงินบัตร Easy Pass

22 ก.พ. 2561 15:24

                การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรในโครงการเติมเงินบัตร Easy Pass สำหรับการใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ เปิดให้บริการเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ผ่านช่องทางบริการต่างๆ ของพันธมิตรทั้ง 14 ราย คือ
1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
7. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
8. จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ
9. จุดให้บริการ Tesco Lotus ทั่วประเทศ  
10. การเติมเงินผ่าน แอพพลิเคชั่น TrueMoney Wallet  
11. การเติมเงินด้วยบัตรเครดิต MASTERCARD ผ่าน แอพพลิเคชั่น easyBills
12. การเติมเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์รับชำระ CenPay
13. การเติมเงินผ่านช่องทาง mPay Wallet เเละ จุดรับชำระ mPay Station
14. การเติมเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์บิ๊กซี

ผู้เขียน : -