กทพ. เข้าร่วมนโยบายรัฐบาลตามมาตรการลดหย่อนภาษี 2567 ผู้ใช้บัตร Easy Pass ผ่านทางรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี

02 ก.พ. 2024 15:06

กทพ. เข้าร่วมนโยบายรัฐบาลตามมาตรการลดหย่อนภาษี 2567
ผู้ใช้บัตร Easy Pass ผ่านทางรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริง
ไม่เกิน 50,000 บาท สามารถคืนภาษีให้สูงสุด 17,500 บาท
ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ก.พ. 67

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม
ได้เข้าร่วมโครงการลดหย่อนภาษี 2567 Easy E-Receipt 2567
ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการของรัฐบาล ที่มีวัตถุประสงค์ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ที่ให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ออกไปใช้จ่าย ซื้อสินค้าบริการต่างๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษี และการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์
โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายการซื้อสินค้าและบริการตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท มาใช้หักลดหย่อนภาษีได้

ทั้งนี้ลูกค้า Easy Pass สามารถรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี เมื่อใช้ผ่านทางพิเศษเท่านั้น
สูงสุด 50,000 บาท (ไม่รวมการเติมเงินบัตร Easy Pass)
สามารถคืนภาษีสูงสุด 17,500 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราเงินได้สุทธิที่เสียภาษี)

โดยผู้ใช้บัตร Easy Pass ในการผ่านทางจะต้องขอใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
ผ่านทางระบบ EXAT E-Service ซึ่งสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการได้ที่
www.thaieasypass.com และ Application EXAT Portal

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

----------------------------------------------

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทาง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(Innovation for better drive and better life)

ผู้เขียน : -