การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสัญจร “EXAT Road Show” ในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39”

30 พ.ย. 2022 14:34

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมสัญจร “EXAT Road Show”

ในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39"  ระหว่างวันที่ 1 - 12 ธันวาคม 2565

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39”
ระหว่างวันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อดี และประโยชน์ของการใช้บริการทางพิเศษ และระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS)
โดยใช้บัตร Easy Pass ผ่านสื่อโปสเตอร์ คู่มือการใช้บริการทางพิเศษ

พร้อมทั้งเปิดจุดรับสมัครสมาชิกบัตร Easy Pass และรับเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ
โดยใช้บัตร Easy Pass รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน EXAT Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1543
Website ของ กทพ. Facebook ของ กทพ. และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Easy Pass Plus
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ M-Flow และเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชัน EXAT Portal

นอกจากนี้ กทพ. ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้งานบัตร Easy Pass
โดยมอบของสมนาคุณให้แก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนทั่วไปที่เข้าชมบูธของ กทพ.
เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ กทพ. และกระตุ้นให้มีผู้มาใช้บริการทางพิเศษ
รวมทั้งให้มีการใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ให้มากยิ่งขึ้นด้วย

 

ผู้เขียน : -