จัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ในงานสัปดาห์หนังสือครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20

09 มี.ค. 2565 13:52

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show
ในงาน “สัปดาห์หนังสือครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20”
ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 6 เมษายน 2565
ณ สถานีกลางบางซื่อ
เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและประโยชน์ของการใช้บริการทางพิเศษ
และระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass
ผ่านสื่อโปสเตอร์ แผ่นพับ คู่มือการใช้บริการทางพิเศษ
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน EXAT Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1543
Website ของ กทพ. Facebook ของ กทพ. และแอปพลิเคชัน EXAT Portal

นอกจากนี้ กทพ. ยังได้ จัดกิจกรรมพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร Easy Pass
โดยมอบของสมนาคุณให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าชมบูธของ กทพ.
เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของ กทพ. และกระตุ้นให้มีผู้มาใช้บริการทางพิเศษ
รวมทั้งให้มีการใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS)
โดยใช้บัตร Easy Pass ให้มากยิ่งขึ้นด้วย

ผู้เขียน : -