การขอรับใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบ เมื่อผู้ใช้บริการฯ เติมเงินผ่านหน่วยงานภายนอก

01 มี.ค. 2022 15:49

เมื่อผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass เติมเงินผ่านหน่วยงานภายนอก

หากต้องการใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบสามารถติดต่อขอรับได้ตามช่องทาง ดังนี้

ผู้เขียน : -