รายละเอียดเกี่ยวกับเรา

สถานที่ตั้ง กทพ.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
เลขที่ 111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02 558 9800 , 02 442 0800 โทรสาร 02 558 9788-9