รายละเอียดเกี่ยวกับเรา

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีโครงการ Easy Pass Plus อัปเดตปั๊บ...ลุ้นรับโชค

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีโครงการ “Easy Pass Plus อัปเดตปั๊บ...ลุ้นรับโชค”


สามารถคลิกตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ตรงนี้ ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี


รางวัลที่ 1 : ใช้บริการทางพิเศษฟรี 3 ปี แต่มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

​รางวัลที่ 2 : ใช้บริการทางพิเศษฟรี 2 ปี แต่มูลค่าไม่เกิน 70,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

​รางวัลที่ 3 : ใช้บริการทางพิเศษฟรี 1 ปี แต่มูลค่าไม่เกิน 35,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

รางวัลที่ 4 : ใช้บริการทางพิเศษฟรี มูลค่า 300 บาท จำนวน 700 รางวัล

 • ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ได้รัรางวัลที่ 1 , 2 และ 3 การทางพิเศษฯ จะติดต่อกลับผู้ที่ได้รับรางวัลภายใน 3 วันหลังประกาศผลตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ พร้อมส่งเงื่อนไขการรับรางวัลให้กับผู้โชคดีทางอีเมล์ จาก EXAT_MKT@exat.co.th หากไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ภายใน 3 วัน หรือไม่สามารถนำหลักฐานมาติดต่อขอรับรางวัลภายใน 5 วัน ถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์และการทางพิเศษฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลสำรองตามลำดับ

 • ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ได้รับรางวัลที่ 4 ใช้บริการทางพิเศษฟรี มูลค่า 300 บาท จำนวน 700 รางวัล การทางพิเศษฯ จะดำเนินการเติมเงินโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้โชคดีภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

 • พนักงานและลูกจ้างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

  ----------------------------------------------------------------------------------

  ตามที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
  โครงการ “Easy Pass Plus อัปเดตปั๊บ…ลุ้นรับโชค”
  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น.
  ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.exat.co.th  www.thaieasypass.com และแอปพลิเคชั่น EXAT Portal

  แต่เนื่องจาก กทพ. ไม่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลรางวัลที่ 1 ได้ภายใน 3 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
  หรือผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ไม่สามารถนำหลักฐานมาติดต่อขอรับรางวัลภายใน 5 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
  ถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
  ดังนั้น การทางพิเศษฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับรายชื่อที่ได้รับรางวัลสำรอง ดังนี้

  คลิกเพื่อ ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ 1 (สำรอง)