รายละเอียดเกี่ยวกับเรา

ข้อแนะนำการใช้ระบบ ETC

ไม้กั้นในช่องผ่านทาง ETC อาจจะไม่เปิด ถ้าการสื่อสารระหว่างบัตร Easy Pass กับเสาอากาศไม่เกิดขึ้นตามปกติ ดังนั้น กรุณาชะลอความเร็วของรถยนต์ให้ต่ำกว่า 30 กม./ชม. เพื่อที่คุณสามารถบังคับรถยนต์ได้อย่างเดิม จนกว่าคุณจะมั่นใจว่าไม้กั้นจะเปิดขึ้นและขับรถผ่านไปได้อย่าง - ปลอดภัย

สิ่งที่ควรตรวจสอบ : ไม้กั้นในช่องผ่านทาง ETC อาจไม่ทำงาน เพราะมีข้อบกพร่องจากการติดตั้งบัตร Easy Pass ไม่ถูกวิธี กรุณาตรวจสอบให้ชัดเจนว่าอุปกรณ์ได้ถูกติดตั้งตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ระบบ ETC ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการซื้อบัตร Easy Pass


กรุณารักษาระยะทางระหว่างรถยนต์คันอื่นที่อยู่ในช่องผ่านทาง ETC
เพราะว่ารถยนต์ด้านหน้าคุณอาจเกิดการหยุดตัวแบบทันที
 

เหมือนบัตรทั่วไป บัตร Smart Card ก็มีวันที่หมดอายุเช่นกัน โปรดรับทราบไว้ ณ ที่นี้ บัตร Smart Card ที่หมดอายุไม่สามารถใช้งานได้

สิ่งที่ควรตรวจสอบ : ยอดคงเหลือในบัตร Smart Card ที่หมดอายุแล้ว คุณสามารถยกยอดเงินคงเหลือไปยังบัตร Smart Card ใบใหม่ได้