รายละเอียดเกี่ยวกับเรา

การเดินทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 02-558-9800, 02-579-5380-9
รถโดยสาร : 26, 39, 59, 522
อ่านเพิ่มเติม  คลิกดูแผนที่

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร (CCB 1)
ถนนเกษมราษฎร์ แขวงคบองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2240 0709 โทรสาร 0 2240 0709
รถโดยสาร : 140 > 72, 187, 538 > 107
อ่านเพิ่มเติม  คลิกดูแผนที่

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช (CCB 2)
238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2247 1994 โทรสาร 0 2247 1994
รถโดยสาร : 36 > 555, 24,538, 12 > 555
อ่านเพิ่มเติม  คลิกดูแผนที่

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3)
ถนนพระรามที่ 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2319 7166-7 โทรสาร 0 2319 9730-9 ต่อ 4623 
รถโดยสาร : 187, 538 > 555 ,35ก > 555, 12 > 555
อ่านเพิ่มเติม  คลิกดูแผนที่

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี (CCB 4) 
ถนนศรีนคริทร์ กม.11 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0 2746 9800 ต่อ 5501 โทรสาร 0 2746 9800-4. 0 2746 9799
รถโดยสาร : 536 > 2ส
อ่านเพิ่มเติม  คลิกดูแผนที่

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษอุดรรัถยา
ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0 2567 5680 โทรสาร 0 2567 5700 ต่อ 328
อ่านเพิ่มเติม  คลิกดูแผนที่

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร
โทร. 0 2249 800. 0 2249 8039 โทรสาร 0 2240 0147
รถโดยสาร : 140 > 72, 187, 538 > 107

ศูนย์ควบคุมทางพิเศษศรีรัช 
โทร. 0 2248 6891-3 โทรสาร 0 2248 6891-3
รถโดยสาร : 36 > 555, 24,538, 12 > 555

สถานีตำรวจอุดรรัถยา 
โทร. 0 2567 5683

ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) 
โทร. 1543 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) 
โทร. 0 2579 5380-9 #2581-2584 โทรสาร 0 2940 1236
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass Fast Service)
ณ จุดพักรถ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บางนา (ขาออก)
โทร. 0 2558 9710-1

หมายเหตุ : จุดเริ่มต้นรถโดยสาย เริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ