Home
Easy Pass Website

EASY PASS คือ ชื่อบัตรที่ใช้ในระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System: ETC) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) นำมาใช้ในการแก้ปัญหารถติดบริเวณหน้าด่าน โดยผู้ใช้บริการสามารถขับรถผ่านช่องทางพิเศษที่มีป้ายแสดงคำว่า Easy Pass ได้ทันที ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกใหม่ สำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษ

ระบบ ETC มีรูปแบบในการเก็บค่าผ่านทางพิเศษซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบเปิดและระบบปิด โดยระบบเปิด คือ การเก็บเงินอัตราเดียวที่ด่านทางเข้า และระบบปิด คือ การเก็บเงินตามระยะทางที่ด่านขาออก โดยการเก็บเงินนี้จะไม่ใช้พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ สำหรับผู้ที่จะใช้บริการนี้ต้องเปิดบัญชีและเติมเงินเพื่อเป็นเงินสำรองค่าผ่านทางล่วงหน้า ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และยกเลิกค่าประกันความเสียหายของบัตร Easy Pass และบัตรเติมเงิน (Smart Card) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ - โปรโมชั่น


กทพ. จัดให้
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

การยกเลิกการใช้งาน
บัตร Easy Pass

อัตราค่าธรรมเนียมการเติมเงิน
ของพันธมิตร 14 ราย
เติมเงิน Easy Pass
ด้วย mPAY Wallet

เติมเงินผ่านหน่วยงานภายนอก
แต่ต้องการใบเสร็จฯ ต้องทำอย่างไร?

วิธีปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ
บัตร Easy Pass ในระบบปิด
ข้อควรรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่
ของบัตร Easy Pass

ข้อแนะนำ
การใช้บัตรอัตโนมัติ Easy Pass

การขอรับขายึดบัตรอัตโนมัติ
Easy Pass ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์
จำกัด เปิดให้บริการเติมเงิน Easy Pass

TrueMoney ใจดี
ขยาย Pro ผ่าน App TrueMoney Wallet

การขอรับใบกำกับภาษี

บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด
เปิดให้บริการเติมเงิน (Easy Pass)

ข่าวดีสำหรับผู้ใช้บริการ
บัตร Easy Pass

FAQ
M-PASS & Easy Pass
กทพ. ร่วมกับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ
จำกัด เปิดให้บริการช่องทาง Easy Pass

เปิดให้บริการเติมเงินสำรองค่าผ่านทาง
ผ่านทางธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

เปิดให้บริการเติมเงินสำรองค่าผ่านทาง
ผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
วิธีกรีดฟิล์ม
เพื่อติดตั้ง Easy Pass

วิธีปฏิบัติ
กรณีไม้กั้นไม่เปิด

เปิดให้บริการเติมเงินสำรองค่าผ่านทาง
ผ่านทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เปิดแล้ว! ทางเชื่อมต่อพิเศษศรีรัช
(อโศก-ศรีนครินทร์) กับ ถ.จตุรทิศ ช่วง ค.

เติมเงิน Easy Pass โดย ทีเอ็มบี ทัช
โมบายแอพ เงินคุณจัดการ...แค่ทัช

กทพ. ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เพิ่มช่องทางบริการเติมเงินผ่าน mBanking
กทพ. เพิ่มเติมช่อง Easy Pass
ในทางพิเศษเฉลิมมหานคร เปิดบริการแล้ววันนี้

ชี้แจงกรณีข่าวในสังคมออนไลน์
บัตร Easy Pass แบตเตอรี่ใกล้หมดอายุใช้งาน

เปิดให้บริการเติมเงินสำรองค่าผ่านทาง
ผ่านทางธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
แบบฟอร์มใบคำร้อง ขอแจ้งเลข
ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในใบกำกับภาษี

เปิดให้บริการเติมเงินสำรองค่าผ่านทาง
ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เทคนิคในการขับรถ
ผ่านช่อง Easy Pass "แบบมืออาชีพ"


 

เปิดให้บริการเติมเงินสำรองค่าผ่านทาง
ผ่านทางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ยกเลิกค่าประกันบัตร Easy Pass
มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 2555 เป็นต้นไป
 เรียนรู้ง่ายๆ ทันใจกับ Easy Pass


ข้อแนะนำในการใช้ระบบเก็บค่าผ่าน-ทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass)

ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาและปฏิบัติตามข้อแนะนำการใช้งานระบบ ETC เพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนการขอใช้บริการระบบเก็บค่าผ่าน-ทางพิเศษอัตโนมัติ

ผู้ใช้บริการต้องยื่นใบคำขอใช้บริการกับ กทพ. และเปิดบัญชีบัตร Easy Pass เพื่อเติมเงินสำรองค่าผ่านทางล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม

    

ประโยชน์สูงสุดของบัตร Easy Pass

ผู้ใช้บริการจะได้รับประโยชน์สูงสุดดังนี้
อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการซื้อและการเติมเงินของบัตร Easy Pass

สำหรับลูกค้าที่ใช้ Easy Pass สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการซื้อและการเติมเงินของบัตร Easy Pass
อ่านเพิ่มเติม

    

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย

บมจ.ทางด่วนและรถไฟ
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


บมจ.ธนาคารกรุงไทย


บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์


บมจ.ธนาคารกรุงเทพ


บมจ.กสิกรไทย

บมจ.ทหารไทย

เคาน์เตอร์เซอร์วิส


Easy Top Up
VISA
บมจ.กรุงศรี
บมจ.ยูโอบี


true money
Tesco Lotus